Dialoogsessie Jongerenraad

Op 6 November 2019 heeft de Jongerenraad Nijmegen voor het eerst vergaderd, waarbij ze hun ideeën presenteerden over het thema ‘vuurwerk’ en hierover met raadsleden en ambtenaren in dialoog gingen.
Jongeren van Het Rijks, Montessori College en Canisius College hebben nagedacht over de vraag :

‘Hoe vieren we een gezond, veilig en gezellig Oud en Nieuw feest?

De jongeren zijn meerdere keren bij elkaar gekomen en zijn zich op verschillende manieren gaan verdiepen in het onderwerp:

  1. Ze hebben zich de vraag gesteld: ‘ Hoe kijk ik zelf tegen Oud en Nieuw aan?’
  2. De jongeren zijn in gesprek gegaan met professionals, zoals de brandweer en medewerkers van de DAR.
  3. Als laatste hebben ze zich voorbereid op de dialoogsessie. Hoe breng je je standpunten over tijdens de dialoogsessie en hoe presenteer je dit?

Tijdens de vergadering werden de volgende punten naar voren gebracht:

Voorlichting

Tijdens de voorbereiding ontdekten de jongeren dat er onderling veel verschillende meningen zijn. De een vindt het belangrijk dat er een veilig feestje georganiseerd wordt, de ander wil graag zoveel mogelijk vuurwerk afsteken als kan. Groepsdruk is hierbij een belangrijk punt: Je wil het ook, om erbij te horen.
Voorlichting over de gevaren van vuurwerk is belangrijk, want voorkomen is beter dan genezen. Jongeren kunnen hier zelf een rol in hebben. Daarnaast zouden foto’s van de gevaren, zoals de effecten van opgeblazen prullenbakken, kunnen werken.

Het gesprek met professionals had veel impact. De professionals zijn ervaringsdeskundigen en wanneer iemand komt vertellen hoeveel afval de volgende ochtend wordt opgeruimd of wat de Brandweer meemaakt in de nacht, maakt dat indruk.

Veiligheid

Het is belangrijk voor ze om vuurwerk te kunnen afsteken, maar er moet meer aan veiligheid gedacht worden, door bijvoorbeeld goede regels op te stellen, zoals leeftijdsgrenzen, regulaties op kilo’s en boetes. Vuurwerk vrije zones vinden veel jongeren een goede oplossing. Dit moet langzaam opgebouwd worden.
Om de veiligheid te waarborgen noemen de jongeren een leider in de buurt. Ook moet er meer respect voor hulpverleners zijn.

Activiteiten voor jongeren

Daarnaast zouden er meer activiteiten voor jongeren georganiseerd kunnen worden. Zij geven aan behoefte te hebben aan een speciale plek voor jongeren, waar vuurwerk afgestoken kan worden, bijvoorbeeld een plein. Een probleem is dat veel jongeren zich vervelen en er te weinig activiteiten zijn voor jongeren vanaf 12 jaar. Het zou goed zijn om de jongeren bij deze ideeën te betrekken, vinden de volwassenen.

← Terug naar actueel