In gesprek over mentale gezondheid

Vrijdag 14 oktober was het zover: de Jongerenraad Nijmegen ging in gesprek met bestuurders over het thema mentale gezondheid. In de raadzaal van ’t stadhuis, met een tribune vol jongeren en belangstellenden. Want dit thema zit velen erg hoog, dat werd wel duidelijk. De centrale vraag was:  ‘wat missen jullie op school, wat kan bijdragen aan jullie mentale gezondheid?’. Bestuurders van
VO-scholen en van de Gemeente Nijmegen gingen hierover in dialoog met jongeren van
zeven VO-scholen uit Nijmegen.

Wat was het goed om samen belevingen te delen, en ideeën uit te wisselen. Zo vraagt de Jongerenraad ruimte voor de vraag ‘Hoe gaat het met jou?’. Deze vraag verwachten zij van volwassenen op school. Niet alleen als er signalen zijn dat ’t niet zo lekker loopt. En ook niet alleen vanuit de mentor of schoolmaatschappelijk werker. Liever schoolbreed: aandacht voor ons als persoon, naast onze cijfers en prestaties.

Want juist in de tijd ‘na corona’ lag de nadruk daarop…terwijl die voorafgaande periode zoveel indruk heeft gemaakt op jongeren. Toch hebben zij ’t idee dat van hen verwacht werd om ‘verder te gaan alsof er niets gebeurd is’. Jongeren vragen om aandacht voor het positieve, en voor hun inzet en ontwikkeling i.p.v. cijfer. ‘Onder de 5,5 gaan alle alarmbellen af…maar wat gebeurt er als je gewoon een 8 haalt?’.

Zowel jongeren als bestuurders gaven aan het belangrijk te vinden om elkaar te blijven ontmoeten, met elkaar in gesprek te gaan, én mee te beslissen. Aldus de jongerenraad: ‘Want het gaat om ons, om onze toekomst’. En de bestuurders vulden aan: ‘Wij willen jullie meer aan de voorkant betrekken, bij het maken van beleid en toekomstplannen’.

Dit raakt twee doelen van de Jongerenraad. Er is een procesdoel: jongeren leren te participeren in het democratisch proces van besluitvorming. Én de jongerenraad draagt bij aan een inhoudelijk doel: het beleid verbeteren, door rekening te houden met ervaringen en inbreng van jongeren zelf.

In deze dialoog stond die belevingskant centraal: vanuit verhalen van jongeren kreeg het thema mentaal welzijn diepgang en reliëf. Jongeren stelden zich kwetsbaar op. Dit zorgde voor kippenvelmomenten en een muisstille zaal…Het maakte treffend duidelijk hoe dit thema hen aan ’t hart gaat.  

Tegelijkertijd was er ruimte voor kritische opmerkingen, zoals: wat hebben jullie zelf al op school gedaan om aan te kaarten wat je dwars zit? En welke rol hebben ouders, sportclubs en gemeente hierin?

Al deze vragen nemen we mee in ’t vervolg, waarin we samen kijken hoe we de ideeën van jongeren en bestuurders, concreet vorm kunnen geven.

Het traject Jongerenraad bestaat niet uit één dialoogsessie in ’t stadhuis, maar de Jongerenraad komt  regelmatig bij elkaar. Heb je interesse om mee te doen, of wil je wat vragen?

Mail naar info@jongerenraad-nijmegen.nl of kijk op www.jongerenraad-nijmegen.nl