Mentale gezondheid

Wat missen jullie op school, wat kan bijdragen aan jullie (mentale) gezondheid?
Dat is de vraag die centraal stond tijdens de dialoogsessie op 14 oktober 2022 in de raadszaal van Nijmegen.
Zo’n 12 jongeren gingen daar in gesprek met 12 bestuurders (van Gemeente Nijmegen en VO-scholen). En de tribune zat vol met jongeren en belangstellenden. Want dit thema zit velen erg hoog, dat werd wel duidelijk. Wat was het goed om samen belevingen te delen, en ideeën uit te wisselen.

De jongeren van de Jongerenraad hebben zich het afgelopen jaar tijdens diverse bijeenkomsten verdiept in dit thema, zijn met elkaar en volwassenen in gesprek gegaan, hebben onderzoek gedaan, en daar zijn allerlei ideeën uit naar voren gekomen. Zo vinden zij bijvoorbeeld dat er meer aandacht mag komen voor de persoon achter de cijfers. De jongeren hebben goed nagedacht over wat dit vraagt van het personeel op school, en van het doel en aanbod van een VO-school.

Zo vraagt de Jongerenraad ruimte voor de vraag ‘Hoe gaat het met jou?’. Deze vraag verwachten zij van volwassenen op school. Niet alleen als er signalen zijn dat ’t niet zo lekker loopt. En ook niet alleen vanuit de mentor of schoolmaatschappelijk werker. Liever schoolbreed: aandacht voor ons als persoon, naast onze cijfers en prestaties. We gaan samen kijken hoe we deze vraag en andere ideeën concreet vorm kunnen geven. Een mooi resultaat van o.a. deze dialoogsessie tot nu toe: het jongerenwerk op de VO-scholen wordt in heel 2023 gecontinueerd. Daar zijn we blij mee.

Wordt vervolgd!

Met dank aan: Canisius College, NSG Groenewoud, Canisius College, Pontem College,
NSG Groenewoud, SSGN, Citadel College, Montessori College, Gemeente Nijmegen, VO Campus, Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o, Bindkracht 10, Ieder Talent Telt, raadsleden en fracties, en SOL identiteitsbegeleiders.