Over de Jongerenraad

De Jongerenraad Nijmegen is een initiatief van een aantal scholen voor VO in Nijmegen e.o. en de Gemeente Nijmegen. Het project wordt ondersteund door begeleiders van SOL.

In 2015 is in Nijmegen de Kinderraad Nijmegen opgericht. Het leek niet meer dan logisch om een vervolg op dit succesvolle initiatief te realiseren. In 2016 werden de eerste gesprekken gevoerd. In 2018 vond een eerste bijeenkomst plaats van de ‘stuurgroep Jongerenraad’.

Dankzij de faciliteiten die de onderwijsbesturen en het gemeentebestuur beschikbaar stelden, konden de eerste ideeën uitgewerkt worden. Een belangrijke rol was weggelegd voor de docenten Maatschappijleer van de deelnemende scholen, en voor de ambtenaren op het stadhuis die de thema’s onder hun hoede hadden waar de jongeren over wilden meedenken. Het allereerste thema was ‘het vieren van oud en nieuw’ (vuurwerk).

Op 6 november 2019 gingen in een drukbezochte vergadering van de Jongerenraad, jongeren in dialoog met ambtenaren en wethouders van de gemeente. De jongeren hadden deze dialoogsessie goed voorbereid. Uiteindelijk resulteerde de dialoogsessie in drie adviezen van de jongeren aan de ambtenaren en bestuurders: maak het mogelijk dat ervaringsdeskundigen meer voorlichting geven op de scholen over vuurwerk, organiseer vuurwerkvrije zones en betrek jongeren bij het organiseren van activiteiten rond oud en nieuw.

In december 2020 vond er een tweede dialoogsessie plaats, deze keer over het thema armoede. Lees hier meer over in deze blog.

Op 14 oktober 2022 vond de derde dialoogsessie in het stadhuis plaats. Het ging over mentale gezondheid. Een thema dat zowel jongeren als leerkrachten en bestuurders erg raakt. Tevens willen de jongeren graag in gesprek over het thema uitgaan (voor 14-18 jarigen). Zie voor meer info onder thema’s.

Dialoogsessie over mentaal welzijn, 14 oktober 2022