Thema’s

In principe kan ieder thema, dat interessant is voor jongeren, in een dialoogsessie aan de orde komen. We proberen om bij de bestuurders van onderwijs en stad een hulpvraag naar boven te krijgen. Een hulpvraag geeft richting aan de werkwijze van de Jongerenraad. Maar jongeren kunnen ook zelf met een idee komen, waarover ze met de bestuurders in gesprek willen.

Uiteindelijk streven we naar dialoogsessie, waarin jongeren en volwassenen met elkaar in gesprek gaan, goed naar elkaar luisteren en oplossingen of voorstellen ontwikkelen, die in de praktijk uitgewerkt gaan worden. Zo hebben jongeren niet alleen een stem maar ook invloed in hun eigen leefomgeving.