Armoede

Als er voor de jongeren één ding duidelijk werd tijdens de voorbereidingen, dan was het wel dat dit thema bijzonder actueel is. Door zich in het thema te verdiepen, ontdekten ze hoeveel impact armoede heeft op het welbevinden op school en op het leerproces.

Eén ding moest voorop staan: erover praten op school moet vanzelfsprekender worden. Een mooie aanzet hiervoor zou een ‘over-de-streep’ activiteit kunnen zijn. Maar ook voorlichting die voor leerlingen makkelijk vindbaar is, verdient aandacht. Hierop heeft de gemeente Nijmegen direct gereageerd: de jongeren zijn uitgenodigd om een website speciaal voor jongeren in te richten, waarin dit thema aan de orde komt. De adviezen van de jongeren zijn ter harte genomen, en dit heeft o.a. geresulteerd in een helder overzicht van beschikbare regelingen ter ondersteuning van kinderen en jongeren in armoede, in het Rijk van Nijmegen.

Zie ook deze blog: Van idee tot actie: de Jongerenraad wérkt!