Vuurwerk

Op 6 november 2019 voerden de jongeren van de Jongerenraad een gesprek met ambtenaren en bestuurders van de stad. De jongeren hadden zich grondig verdiept in het thema ‘vuurwerk tijdens oud en nieuw’. De gevolgen voor mens en dier, voor het milieu en voor de stad werden duidelijk. Maar ook realiseerden de jongeren zich dat het afsteken van vuurwerk een sterk gewortelde traditie is. Welke adviezen zouden ze kunnen geven aan de volwassenen?

Tijdens het gesprek met de volwassenen kwamen diverse aandachtspunten naar voren. Voorlichting (op scholen door ervaringsdeskundigen), veiligheid (door middel van vuurwerkvrije zones) en activiteiten voor jongeren (georganiseerd oor en voor jongeren).