Van idee tot actie: de Jongerenraad wérkt!

Wat is het goed om te merken dat onze jongeren in Nijmegen écht invloed hebben op het beleid van onze gemeente. Hoe dan? Een concreet, praktisch voorbeeld:

In februari 2022 bracht het College van B en W alle VO-scholen van Nijmegen op de hoogte van een nieuwe ‘digitale flyer’. Dit op advies van de Jongerenraad, die in december 2020 samenkwam in de raadszaal van het stadhuis, om de gemeente en schoolstichtingen te adviseren over armoede.

In deze flyer staat een overzicht van de regelingen uit het Rijk van Nijmegen. Regelingen voor kinderen die opgroeien in armoede. Dat zijn er in Nijmegen al zo’n 4400. Kinderen die zich vaak net als hun ouders schamen voor hun situatie en moeilijk zelf hulp zoeken of weten te vinden. Wat is het dan fijn dat mensen op school deze kinderen en jongeren hierbij kunnen ondersteunen. Want, zo schrijven de wethouders: ‘op die manier zorgen we er gezamenlijk voor dat alle kinderen en jongeren, ongeacht de financiële situatie van hun ouders, mee kunnen blijven doen!’

Super dat dit advies van de Jongerenraad is opgevolgd en uitgevoerd. Dit was één van de adviezen. Benieuwd wat de jongeren nog meer hebben aangeraden? Zij vinden het fijn als er elk schooljaar een presentatie wordt gegeven, waarin benoemd wordt waar of bij wie jongeren terecht kunnen voor hulp. Ook kan deze info via een website, filmpjes, posters of flyers verspreid worden. De Gemeente Nijmegen heeft daar dus al werk van gemaakt; die website en flyer zijn er nu. Jongeren vinden het ook belangrijk dat de stap niet te groot is om hulp te vragen; een mentor, decaan, vertrouwenspersoon of jongerenwerker kan hier een rol in spelen, door al aan te geven wat mogelijk is, en niet te wachten op de vraag van de jongere zelf.

Een ander idee is een belevingsdag waarop er extra aandacht is voor armoede, zoals een ‘Over de streep-dag’ of Challenge Day, waarin iedereen zich kwetsbaar opstelt. Dat maakt het makkelijker voor jongeren in armoede om ook open en eerlijk te zijn over hun situatie. Zo maak je letterlijk zichtbaar dat armoede vaker voorkomt dan je denkt. Ook dit plan staat al in de steigers.

Hoe kunnen we omgaan met armoede onder jongeren? Dat was de hoofdvraag van gemeente en VO-scholen. De jongeren antwoordden: door samen aan te geven wat wél mogelijk is. Zo staan jongeren  in armoede er niet alleen voor en helpen we elkaar op weg. Met dank aan de Jongerenraad!